Podnikatelské dovednosti vyvrcholily „Podnikatelským dnem“

Úterý 18. 4. se stalo dnem D pro všechny studenty předmětu Podnikatelské dovednosti. Celý semestr pracovali na svém „podnikání“, které měli za úkol uskutečnit na půdě ČZU právě v tomto termínu. A snad každý, kdo se pohyboval v kampusu, nemohl jejich aktivity přehlédnout. Už od rána zde totiž postupně vyrůstaly různé stánky, které lákaly kolemjdoucí k nákupu všemožných produktů, popřípadě k využití některé ze zajímavých služeb. 

Vraťme se ale zpět k samotnému zadání a předmětu Podnikatelské dovednosti. Úkol zadaný studentům na začátku semestru se může zdát na první pohled prostý: „Vytvořte si skupiny, vymyslete vlastní podnikání a ve zmíněný termín jej realizujte.“ Jenže vše není tak jednoduché. Hned první překážku vystavuje několik omezení, kterým vévodí nemožnost prodávat jídlo a nápoje a zejména pak zákaz pouhého přeprodeje. Jinými slovy studenti musí vymyslet něco originálního, co sami vyrobí nebo tomu alespoň dodají dostatek vlastní přidané hodnoty. Samotným nápadem to pak zdaleka nekončí, protože k realizaci vede celá řada překážek. Ty studenti během semestru překonávají tvořením adekvátního byznys plánu – definují si cílovou skupinu a persony, provádí marketingový výzkum, počítají náklady, kalkulují výsledné ceny, sestavují marketingovou komunikaci... zkrátka dávají dohromady vše, co je k rozjezdu podnikání potřeba. Až koncem semestru se pak dostávají k samotné přípravě na Podnikatelský den, na který si samozřejmě musí zajistit vše potřebné sami. 

Vše uvedené se navíc děje mimo koncepty tradiční výuky, od které se Podnikatelské dovednosti poměrně výrazně odlišují. Předmět vedený pedagogy Katedry řízení nemá přednášky. Výuka se koná pouze v rámci praktických cvičení, které probíhají formou koučinku. Vyučující tedy neplní roli lektora, ale „pouze“ studenty podporuje a usměrňuje v jejich počínání. Samotný předmět tak splňuje řadu moderních trendů ve výuce 21. století. Vede studenty k samostatnosti a zodpovědnosti, je hodně praktický a propojuje znalosti různých oborů v komplexní dovednosti.

Podnikatelský den je pak pomyslným vrcholem, kterým se Podnikatelské dovednosti mohly vrátit zpět ke svým kořenům. Jeho uspořádaní totiž několik let bránila covidová opatření. I když se dařilo zajistit náhradní řešení (například v podobě loňského úspěšného „Business Model Contest 2022“), stále to nebylo to pravé. Mnoha podnikatelským dovednostem se totiž nelze naučit jinak než vlastními zkušenostmi. A právě těch nabízí Podnikatelský den dostatek. Koneckonců, co jiného může být pro podnikatele lepší zpětnou vazbou než případný úspěch u skutečných zákazníků.  

Poděkování: Zvláštní poděkování patří panu kvestorovi Ing. Jakubu Kleindienstovi, za povolení celé akce v areálu ČZU, dále pak panu děkanovi doc. Ing. Tomáši Šubrtovi, Ph.D. a tajemníkovi Mgr. Josefu Beránkovi za podporu akce v prostorách PEF ČZU a také všem technickým pracovníkům univerzity, kteří pomáhali studentům zajistit některé jejich požadavky na materiální podporu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.