Novinky v Testovacím centru

Testovací centrum PEF (TC) je pro zefektivnění testování studentů využíváno stále více. V návaznosti na komplexní modernizaci všech počítačů, která byla provedena v létě 2018, došlo také ke zvýšení kapacity TC na stávajících 67 stanic. Tím byla navýšena také kapacita počtu studentů, kteří si mohou v rámci jednoho dne test v TC napsat, na 643. V zimním semestru 2018/2019 bylo TC využito k napsání celkem 12523 testových pokusů.

Nyní si v TC můžete jednodušeji rezervovat místo a čas pro napsání zápočtového nebo zkouškového testu. Díky novému modulu v Learning Management System Moodle (LMS Moodle), vyvinutém Střediskem informačních služeb PEF (SIS) ve spolupráci s Odborem informačních a komunikačních technologií (OIKT), si můžete místo a čas testu rezervovat a rovněž test psát přímo v rámci svých Moodle kurzů. Odpadá nutnost využití speciálního Moodle kurzu "Testovací centrum"

SIS PEF na rozvoji efektivního využívání TC i nadále pracuje, a tak se můžete těšit na další novinky.

Co byste měli vědět, máte-li psát test v TC
  • Možnost psát test v TC musí povolit vyučující daného Moodle kurzu,
  • přihlásit / odhlásit se z testu je možné nejméně 7 hodin předem,
  • v rámci jedné rezervace lze psát pouze jeden test; v případě potřeby napsání více testů za sebou je nutné provést více rezervací a o této skutečnosti informovat službu při vstupu do TC,
  • pro nutné matematické výpočty je povolen pouze MS Excel či kalkulačka (Calc) MS Windows,
  • na vyžádání jsou u služby TC k dispozici také papírové podklady k testům; použít je možné pouze ty, které jsou schváleny a distribuovány jednotlivými katedrami,
  • do testovací místnosti je možné vstoupit pouze po předložení dokladů totožnosti a přes bezpečnostní rám,
  • pro uložení osobních věcí jsou k dispozici uzamykatelné skříňky fungující na padesátikorunovou zálohu,
  • na průběh testování dohlíží pedagogický dozor nejen přímo u pracovních stanic, ale i prostřednictvím kamerového systému.