Model systémové dynamiky pro predikci rizik daňových úniků

Na Katedře systémového inženýrství Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze v letech 2016 až 2018 v rámci aplikovaného výzkumu pro Generální ředitelství cel ČR vznikal model systémové dynamiky pro predikci rizik daňových úniků. V červnu 2018 byl model úspěšně dokončen a předán k užívání. Tato spolupráce ČZU přispěla k plnění strategických cílů Celní správy ČR (viz Strategie CS ČR 2015-2020). Záměrem spolupráce bylo nalézt nové postupy pro zajištění ochrany fiskálních zájmů ČR. Modely systémové dynamiky přispívají v mnoha oblastech státní správy k predikci slabých míst a budoucího vývoje, ať už v oblasti celní správy, armády nebo správy krajů. Katedra systémového inženýrství, jako jedno z mála univerzitních pracovišť v ČR, se zabývá tvorbou a interpretací těchto modelů. Modely systémové dynamiky však lze dobře užít i v oblasti výzkumu živé přírody – jak dokládá spolupráce zmíněné katedry s jinými pracovišti ČZU v uplynulých letech např. pro modelování populace ptáků.