Ministerstvo zemědělství ocenilo diplomové a disertační práce studentů ČZU s praktickým přínosem

Cenu ministra zemědělství za vynikající diplomovou a disertační práci s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů a Ceny profesora Stoklasy nejlepší absolventce či absolventovi doktorského studia na ČZU předal dne 3. prosince 2020 absolventům České zemědělské univerzity v Praze náměstek ministra zemědělství pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Předání ocenění proběhlo za přítomnosti kolegia rektora.

Cenu za vynikající diplomovou práci získali:

 • Ing. Kristýna Zahradníková (Provozně ekonomická fakulta) za diplomovou práci nazvanou Právní normotvorba EU se zaměřením na činnost Stálého zastoupení a úlohu Rady EU;
 • Ing. Klára Tesaříková (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) za diplomovou práci s názvem Změna kvality půdní organické hmoty po translokaci tropických půd (Kamerun);
 • Ing. Tony Pavel (Technická fakulta) za diplomovou práci nazvanou Vliv zpracování půdy na infiltrační schopnosti;
 • Ing. Jakub Myška (Fakulta lesnická a dřevařská) za diplomovou práci s názvem Vývoj přirozené obnovy borovice lesní na holé seči ve vztahu k porostním okrajům, světelným podmínkám a charakteru povrchu půdy;
 • Ing. Irina Georgievová (Fakulta životního prostředí) za diplomovou práci s názvem Zlepšení predikce sucha prostřednictvím asimilace dat;
 • Ing. Alba Andres Criado (Fakulta tropického zemědělství) za diplomovou práci s názvem Small-carnivores population survey in Southern Namibia.

Cenu za vynikající disertační práci získali:

 • Ing. Petra Šeráková, Ph.D., PEF, oceněná disertační práce “ Vybrané aspekty odvětví včelařství v České republice a ve Švýcarsku“
 • Ing. Veronika Jarošová, Ph.D., FAPPZ, oceněná disertační práce “Mutual interactions of stilbenoids, colon microbiota and intestinal epithelium“ 
 • Ing. Michal Wasserbauer, PhD., TF, oceněná disertační práce Export Relevance of Czech Industrial Technologies to Indonesia“.  Absolvent je v zahraničí, cenu převezme jeho školitel prof. Ing. David Herák, Ph.D.
 • Mgr. Martin Dolejš, Ph.D., FŽP, oceněná disertační práce “Aplikace krajinných metrik na hodnocení vývoje krajinné struktury v pohraničních oblastech“
 • Ing. et Ing. Anna Kubátová, Ph.D., FTZ, oceněná disertační práce “Genetic Monitoring and Reproduction Management of Captive Ungulate Populations“

Cena ministra zemědělství byla letos udělena podeváté. Je udílena maximálně jednomu absolventovi z každé fakulty ČZU. Hlavním kritériem výběru je přínos diplomové práce pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota a formální stránka diplomové práce.

„Do vzdělání se vyplatí investovat. Dáváme tím najevo, že je pro nás skutečně důležité. Je mi proto ctí, že jsme dnes mohli ocenit studenty za jejich mimořádné disertační práce, které jsou přínosné pro náš zemědělský obor. Je důležité podpořit zemědělský a lesnický výzkum pro jeho budoucí obrovský potenciál," řekl náměstek ministra zemědělství pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč.

„Naší snahou je připravit studenty po teoretické i praktické stránce tak kvalitně, aby jim vzdělání a vědecká erudice sloužily jako prostředek k řešení výzev bezprostřední i vzdálenější budoucnosti. Právě přínos vědeckého bádání pro praxi, ať v té či oné oblasti, je vrcholem veškerého vzdělávání. Ocenění nejlepších diplomových a disertačních prací našich absolventů chápu jako důkaz, že se nám to daří,“ řekl k ocenění rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Předání cen ministra zemědělství nejlepším absolventům České zemědělské univerzity v Praze se uskutečnilo pod záštitou ministra zemědělství a s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

Ceny profesora Stoklasy nejlepší absolventce či absolventovi doktorského studia na ČZU. Tato cena je nejprestižnějším oceněním absolventů doktorských studijních programů na ČZU, kteří pro její dosažení musí splnit vysoce náročná a transparentně verifikovatelná kritéria. 

Oceněnými jsou:

Ing. Filipa Bubeníčková, Ph.D., absolvovala na FAPPZ v oboru „Obecná zootechnika“ s disertační prací na téma „Ovlivnění mrazitelnosti ejakulátu hřebců s využitím přídavku semenné plazmy a jejích proteinů“. Školitelkou oceněné absolventky je doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.

Ing. Viktor Kolář, Ph.D. absolvoval na TF v oboru „Jakost a spolehlivost strojů a zařízení“ s disertační prací na téma „Technologie přípravy kompozitních materiálů a výzkum jejich vlastností“. Školitelem oceněného absolventa je prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.