Mezinárodní workshop studentů k hodnocení vertikály chmele, sladu a piva v ČR

Odvětví minipivovarů v České republice je dynamickým a dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. prosperující odvětví, které hraje klíčovou roli v bohatém národním pivovarnickém dědictví. Týdenní program mezinárodního workshopu zahrnoval sběr dat, exkurze a mezinárodní výměnu zkušeností.

Mezinárodní workshop se konal v termínu od 11. – 15. prosince 2023 na Provozně ekonomické fakultě ČZU, za účasti 21 studentů.

Týdenní aktivity byly podpořeny online hybridní přípravou a sběrem sekundárních dat, které koordinovali učitelé ze tří různých institucí – PEF ČZU, Ekonomické fakulty Poznaňské zemědělské univerzity, a Francouzské školy mezinárodního agrorozvoje (ISTOM).

Týden začal rozsáhlým úvodem a doladěním organizačních detailů. Byla dokončena a sjednocena strategie řízených rozhovorů, která měla být použita během plánovaných rozhovorů. V úterý se jedna skupina účastníků vypravila na exkurzi do Plzně, kde si studenti prohlédli sladovnu Plzeňského Prazdroje. Druhá skupina se vydala směrem k Nymburku, kde navštívili pivovary a sladovny v okolí. Další exkurze probíhali v Praze nebo jejím okolí.

Ve středu účastníci navštívili pivovar v Lounech a Žatec, město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Studenti se setkali s několika společnostmi zabývajícími se pěstováním chmele a obchodem s ním. Čtvrtek byl věnován zakončení sběru dat a správě informací získaných z rozhovorů. Kromě toho vyzpovídali i mladého producenta sladovnického ječmene. Ten poskytl cenné informace o technice pěstování, ekonomice a trhu sladovnického ječmene.

V pátek se jedna skupina setkala s pěstitelem chmele, aby se lépe seznámila s jeho výrobou. Ostatní studenti využili volné chvíle k dokončení diagramu (flow-chart) hodnotového řetězce, do něhož zahrnuli poznatky ze všech návštěv, rozhovorů a sekundárních zdrojů.

Jelikož interakce mezi studenty bude dále pokračovat i v lednu (hybridně), byla celý týdenní program zakončen integračním a socializačním večerem.

Týdenní zkoumání hodnotové vertikály se ukázalo být obohacující a výbornou pedagogicko-praktickou zkušeností. Znalosti získané při návštěvách, rozhovorech a sběru dat přispěly k hlubšímu pochopení složitých vztahů, které jsou v odvětví tvořeny.

Program kombinoval online a terénní aspekt výukového procesu. Na konci zimního semestru ISTOM (konec ledna) budou studenti obhajovat výsledky své práce a dokončenou studii před pedagogy a odborníky z praxe.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.