Logistika pohledem z praxe

Úspěšný absolvent Provozně ekonomické fakulty - člen dozorčí rady firmy HOPI HOLDING a.s. Ing. David Piškanin vám v úterý 21. 11. 2017 od 14:00 představí společnost HOPI HOLDING a.s. a povypráví o logistice v praxi. 

Přednáška se bude konat v posluchárně EI.