Kultivované maso: budoucnost potravin?

Každý rok děkan fakulty PEF hodnotí publikace doktorandů podle kvality a umístění v databázi Web of Science. V roce 2022 získala 1. místo doktorandka katedry řízení Ing. Lucie Pilařová za publikaci v časopise Foods (první kvartil, Jimp 5,561) článkem o postoji uživatelů Twitteru k umělému masu.

Studie se zaměřila na analýzu komunikace ohledně kultivovaného masa na sociální síti Twitter. Zjištěné klíčové charakteristiky, které uživatelé nejčastěji sdělovaly, zahrnovaly čisté maso, potravinu budoucnosti, udržitelnou potravinu a alternativní protein. Na základě analýzy textu bylo identifikováno pět hlavních témat diskuse na Twitteru: čisté a udržitelné produkty, dopad na agrobyznys a rostlinné bílkoviny, pozitivní environmentální aspekty, kultivované maso jako alternativní protein a regulaci kultivovaného masa.

V tomto případě pomáhá samotný výzkum pochopit hodnotovou nabídku kultivovaného masa na sociálních sítích, což může ovlivnit budoucí spotřebitele a jejich preference. Z výstupů je patrné, že se kultivované maso zaměřuje na udržitelnou a čistou produkci masa a rostoucí potravinářský průmysl s nálepkou "bez týrání zvířat". Diskuse se zde také soustřeďuje na pozitivní vliv kultivovaného masa, na snížení emisí skleníkových plynů a na využití kultivovaného masa jako alternativy pro spotřebitele, kteří odmítají maso z důvodu etických nebo environmentálních důvodů.

Studie tak ve finále potvrzuje, že kultivované maso nabízí řešení pro mnoho problémů, kterým dnes čelíme. Ať už se jedná o udržitelnou produkci, ochranu zvířat nebo snížení emisí skleníkových plynů. Výsledky studie jsou důležité k nastavení marketingové strategie kultivovaného masa pro konečného spotřebitele, kdy může být kultivované maso tímto způsobem úspěšně propagováno a rozšířeno mezi širší spotřebitelskou základnu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.