Konference MME po dvanácti letech znovu na PEF

Konferenci organizovala Katedra systémového inženýrství PEF s nezanedbatelnou podporou Střediska informačních služeb a pod záštitou vedení PEF, České společnosti pro operační výzkum a České ekonometrické společnosti. Mezi významnými hosty byli prof. Stephen Clark z Dalhousie University (Kanada) s přednáškou o využití panelových dat pro odhad vlivu klimatu na úrodu a prof. Alessio Ishizaka z Neoma Business School (Francie), jehož příspěvek byl věnován nástrojům vizualizace pro vícekriteriální rozhodování v managementu. Účastníci zhlédli téměř devadesát odborných příspěvků ve dvaceti tematických sekcích a nechyběla ani doktorandská soutěž o nejlepší příspěvek. Četné příspěvky účastníků zrcadlily některá palčivá témata naší doby. Hovořilo se o pandemii covidu19, o změnách klimatu nebo o vývoji ekonomiky. Do sborníku konference, jenž je tradičně indexován v databázi Web of Science, taktéž hojně přispěli sami členové Katedry systémového inženýrství.

Další články v rubrice

English ☰ Menu