Kdo je nový děkan PEF ČZU v Praze?

Od 1. února 2022 nastoupil do funkce děkana doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., stávající vedoucí Katedry systémového inženýrství a vedoucí Centra projektů PEF ČZU.  Fakultu by měl vést do roku 2026. Ve vedení vystřídal Ing. Martina Pelikána, Ph.D.

V letech 2012 - 2018 působil jako prorektor pro strategii a informační systémy ČZU, 3 roky byl prezidentem České společnosti pro operační výzkum. Specializuje se na výzkum a publikační činnost v oblastech kvantitativních metod a modelů projektového řízení,  logistických systémů, dopravních modelů a matematického modelování obecně. 

Byl a je řešitelem několika mezinárodních i národních projektů, např. TAČR Recesera, EUPRO, Inter Excellence a spoluřešitelem projektů 6. a 7. Rámcového programu EU, Leonardo da Vinci, Interreg, Intelligent Energy Europe, ERASMUS+. Působí jako odborný garant projektu OP VVV ESF II na PEF ČZU.

Je členem České společnosti pro operační výzkum, International Society on MCDM, International Project Management Association a redakčních rad dvou vědeckých časopisů.

Je garantem a zakladatelem magisterského studijního programu Projektové řízení, působí v několika oborových radách doktorských studijních programů na ČZU a VŠE. Vede přednášky 5 předmětů zaměřených na Kvantitativní podporu projektového řízení a Logistických systémů ve všech stupních studia.

V rámci spolupráce s praxí vyvíjel a vyvíjí konzultační činnost ve více než 20 společnostech (v bankách, stavebních firmách, IT). Dva roky působil ve vědeckovýzkumném týmu Bayer AG, Wuppertal, SRN.

Jeho hlavní vizí je podpora menších specializovaných studijních programů, větší orientace výuky na praxi, pokračování v digitalizaci všech procesů, akreditace distančního vzdělání v českém i anglickém jazyce. Ve vědeckovýzkumné činnosti fakulty by rád zahájil činnost 3 – 4 center excelence v klíčových oblastech působení PEF, s cílem zvýšit publikační aktivity fakulty v prestižních vědeckých časopisech.

Novému děkanovi Provozně ekonomické fakulty přejeme spoustu úspěchů ve vedení fakulty. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.