Jak si udržet a vychovat loajální pracovníky?

Seminář k projektu „iGEN - Interwork between generation Z and employers“ zahájil další etapu přípravy informačních a studijních materiálů pro mladé absolventy, kteří nastupují do svého prvního zaměstnání a pro budoucí zaměstnavatele, kteří budou formovat jejich pracovní i občanský profil po vstupu do zaměstnání.

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se semináře zúčastnilo 30 representativních zástupců různých firem z různých odvětví. Zájem byl veliký, protože zaměstnavatelé si potřebují vychovat loajální pracovníky, udržet je na pracovních pozicích, rozvíjet jejich schopnosti a využít vlastností mladé generace, která přináší do podnikové sféry nové ideje, podněty, nápady a zvýší úroveň jejich aplikací IT.

„Generace Z“ – to jsou mladí lidé ve věku 18-22 let, v některých ohledech pro starší generace nevyzpytatelní a nesrozumitelní. „Kdybychom tak věděli, co se to děje v té jejich hlavě?“ postesknou si občas rodiče, pedagogové i zaměstnavatelé. Jsou sebevědomí, aktivní, kreativní, dobře zvládají technické procesy založené na informačních technologiích. Neradi se ale podřizují pravidlům, přeceňují své schopnosti, ve virtuálním světě se občas cítí lépe než ve světě reálném. Starší a zkušení lidé zjišťují, když je sledují, že „jsou stejní, jako jsme byli my“ a zároveň že „jsou úplně jiní, než jsme byli my“.

Na semináři vystupovali vlastníci firem, manažeři lidských zdrojů, personalisté i vedoucí týmů a mentoři začínajících mladých pracovníků.

Vedoucí projektu iGEN, doc. Ludmila Dömeová, popsala ve svém úvodním příspěvku změny a populační trendy v českém prostředí od první světové války až do současnosti. Zejména se pak zaměřila na druhou polovinu 20. století, kdy si postupně ve společnosti měnily své místo generace tzv. baby boomers a následně generace X, Y a Z. Zajímavé bylo sledovat fundamentální rozdíly mezi jednotlivými generacemi a zároveň i pozitivní změny v technickém a ekonomickém rozvoji společnosti, které střídání generací vždy doprovázelo. 

V následujícím příspěvku vystoupil prof. Jaroslav Havlíček, který prezentoval vybrané výsledky výzkumu na populaci 430 příslušníků GEN Z ze sedmi evropských zemí: České republiky, Velké Británie, Španělska, Portugalska, Kypru, Polska a Maďarska. Z výsledků výzkumu vyplývají významná doporučení pro vzdělávací programy posledních ročníků SŠ a VOŠ a pro vzdělávání mentorů mladých nastupujících pracovníků – především v malých podnicích. V kontrastu se společnými pozitivními determinanty, které si korelují ve všech sedmi evropských zemích, je mladá generace ohrožena působením vnějších vlivů jako je reklama, všudypřítomné působení masmédií a sociálních sítí. Tyto vlivy působí často kontraproduktivně proti úsilí pedagogů v závěrečných ročnících škol i mentorů na pracovištích: vzdělávat komplexní osobnost mladého člověka z hlediska sociálního, kulturního, etického, estetického a ekonomického chování. To je zvláště významné pro populaci GEN Z, protože je ještě ve věku, kdy lze působit na formativní složky charakteru lidské osobnosti.

Na semináři vystoupila i Ing. Marta Horáková, vedoucí personálního odboru společnosti Česká pošta. Jako zkušený vedoucí pracovník společnosti seznámila účastníky semináře s praktickými zkušenostmi, které ve značné míře potvrzovaly závěry teoretických studií na uvedené téma.

Diskuze a výměna zkušeností účastníků semináře, kteří jsou v denním styku s mladými absolventy na pracovištích, byla zajímavá a podnětná. Konfrontace výzkumu a praxe vede k dalším námětům pro vzdělávací aktivity na školách i pracovištích.

O projektu iGEN více na igenproject.eu nebo na stránkách PEF

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.