Jak dále pokračuje projekt iGEN?

iGEN neboli Interwork between generation Z and employers zkoumá racionalizaci spolupráce mezi současnou generací vstupující na trh práce (generace Z) a zaměstnavateli.

Pokud vás zajímá jak pokračuje projekt iGEN, neváhejte si přečíst newsletter k projektu. Jestli jste ještě neslyšeli o projektu iGEN, navštivte jejich stránky http://igenproject.eu/. Více se také můžete dozvědět na stránkách Provozně ekonomické fakulty v sekci Projekty na PEF.