INCREMENTA

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je partnerem projektu Innovation and Creativity Mentality Advancement in SMEs (INCREMENTA), 2018-1-IE01-KA202-038789, do kterého jsou zapojeny vzdělávací instituce ze sedmi evropských zemí (Česká republika, Irsko, Řecko, Maďarsko, Španělsko, Bulharsko a Polsko). INCREMENTA je projekt, který podporuje inovační a kreativní postupy v malých a středních podnicích. Je určený pro podniky, školitele, výcvikové a vzdělávací organizace a pro akademiky, kteří se zabývají obchodní činností, podnikáním a inovacemi.

Cílem projektu je vyvinout a šířit inovativní nástroje a materiály týkající se managementu spolupráce a kreativity v malých a středních podnicích.

Plánované výstupy jsou:

  • Příručka Systém managementu inovací pro malé a střední podniky
  • Vzdělávací program pro systém managementu inovací v malých a středních podnicích
  • On-line platforma pro inovace v malých a středních podnicích
  • Efektivní výukové metody, které mohou pomoci malým a středním podnikům rychle reagovat na změny, přizpůsobit se jim a řešit vzniklé výzvy
  • Výukové materiály, které napomohou adaptaci na moderní ekonomické potřeby; budou obsahovat prakticky zaměřené prvky a prvky vedoucí k rozvoji inovativních podnikatelských dovedností
  • Profil kompetencí osob, které budou zodpovědné za zavedení a udržení systému managementu inovací v podniku

První setkání všech partnerů proběhlo již v listopadu 2018 na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Další setkání se chystá na květen 2019 u partnera v Řecku.