Harmonogram PEF ZS 2019/2020

Důležité termíny ZS - pedagogická činnost

akademický rok 2019/2020

 

Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia 26. září 2019, SIC ČZU v Praze
Zápis do rozvrhu na zimní semetr 23. – 29. září 2019
Zahájení výuky v zimním semestru 30. září 2019
Žádost o uznání předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Zahájení výuky studentů kombinovaného studia PEF

11. října 2019 posluchárny a učebny ČZU, podle rozvrhu KS

Volba volitelných předmětů pro letní semestr 1. kolo – 1. ročníky (pouze některé obory)

28. října – 3. listopadu 2019

Volba témat DP 1. magisterské ročníky 18. – 29. listopadu 2019
Odevzdání BP a DP (SZZ únor)

30. listopadu 2019

Celkový přehled termínů zkoušek za ZS

od 2. prosince 2019

Volba témat BP 2. bakalářské ročníky

2. – 13. prosince 2019
Zápočtový týden 16. – 20. prosince 2019
Ukončení výuky v ZS 20. prosince 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 1. ledna 2020
Zkouškové období v ZS 2. ledna  - 9. února 2020
Dny otevřených dveří ČZU v Praze 22. listopadu 2019, 24. – 25. ledna 2020
Státní závěrečné zkoušky 4. – 7. února 2020
Zahájení výuky v LS 10. února 2020

Další články v rubrice

English ☰ Menu