Harmonogram LS 2020/2021

Důležité termíny LS - pedagogická činnost

akademický rok 2020/2021

 

Zápis do rozvrhu na letní semestr 1. – 7. února 2021
Zahájení výuky v LS 8. února 2021
Žádost o uznání předmětu (včetně uznání zápočtu při opakování předmětu) nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Veletrh pracovních příležitostí 25. února 2021
Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 1. kolo (pouze některé programy a ročníky) 5. – 11. dubna 2021 (http://is.czu.cz)
Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 2. kolo 19. – 25. dubna 2021 (http://is.czu.cz)
Odevzdání BP do 15. března 2021 - SZZ květen 2021
Odevzdání DP do 31. března 2021 - SZZ květen-červen 2021
Volba témat BP 2. bakalářské ročníky 1. - 14. dubna 2021
Volba témat DP 1. magisterské ročníky 15. - 30. dubna 2021
Zápočtový týden (končící ročníky) 12. – 18. dubna 2021
Zkouškové období v LS (končící ročníky) 19. dubna – 10. května 2021
Celkový přehled termínů zkoušek za LS od 12. dubna 2021 (http://is.czu.cz)
Zápočtový týden (nekončící ročníky) 26. dubna - 2. května 2021
Zkouškové období v LS (nekončící ročníky) 3. května - 30. června 2021
Rektorský den 11. května 2021
Sportovní hry zaměstnanců ČZU 13. května 2021
Státní závěrečné zkoušky Bc. 17. – 28. května 2021
Státní závěrečné zkoušky Ing. 24. května – 4. června 2021
Přijímací zkoušky do bakalářských oborů/programů 7. – 11. června 2021, NT 15. června 2021
Přijímací zkoušky do magisterských oborů/programů 21. – 25. června 2021
Promoce (plán) 14. – 20. června 2021
Prázdniny 1. července - 31. srpna 2021
Presemestrální období, opravné termíny za ZS a LS 1. - 3. září 2021
Zápisy do vyšších ročníků 6. – 17. září 2021
Zahájení výuky v ZS 27. září 2021

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu