Gaudeamus Praha 2019

XII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání se v Praze konal ve dnech 22. - 24. 1. 2019. Provozně ekonomická fakulta v Praze se také zúčastnila. O informace o naší fakultě byl mezi zájemci o vzdělávání velký zájem, zaujal i náš maskot v podobě sovy, který přitahoval pozornost. Přednášku o celé České zemědělské univerzitě prezentoval pan proděkan pro rozvoj a vnější vztahy PEF Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. Poprvé byl představen nový web určený pro uchazeče na naší fakultě budpefak.cz

Věříme, že v dalších ročnících veletrhu bude i nadále hojný zájem o naši fakultu resp. celou univerzitu.