ERIES Journal v databázi Scopus

Časopis Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science (www.eriesjournal.com), vydávaný Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze byl nově indexován v databázi Scopus. Jedná se o další krok v posilování pozice časopisu, který je fakultou vydáván již 11 let. Časopis byl v roce 2017 vybrán také do Emerging Sources Citation Index databáze Web of Science a aktuální indexace potvrzuje, že úsilí redakční rady je zaměřeno správným směrem.  Efektivnost a zodpovědnost ve výuce jsou témata společná pro všechny obory a obzvláště výzkumná oblast na univerzitě se těchto témat často dotýká.  Sdílení výsledků výzkumu zaměstanců ČZU je vítáno, jelikož právě autoři určují budoucí směřování a kvalitu časopisu.