Podání přihlášky ke studiu

Doktorská vědecká konference Think Together 2021

Doktorská vědecká konference se bude konat 1. února 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice se konference Think Together (veřejná prezentace průběžných zpráv IGA (B), plenární jednání s prezentací článků ohodnocených Cenou děkana PEF, jednání v sekcích) bude konat ONLINE 1. 2. 2021 v prostředí MS Teams. Odkaz na připojení obdržíte emailem a bude zveřejněn také na těchto webových stránkách.

Účast na konferenci je povinna pro všechny doktorandy Provozně ekonomické fakulty v prezenční i kombinované formě studia. 

Podrobnější informace o průběhu konference můžete nalézt na stránkách tt.pef.czu.cz.

Posláním konference je podpořit a inspirovat studující v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze. Cílem konference je umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky své činnosti a získat tak kvalitní zpětnou vazbu na svou dosavadní práci. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu