Podání přihlášky ke studiu

Doktorská vědecká konference Think Together 2021

11. leden 2021 je poslední termín pro registraci a zaslání článků do recenzního řízení odborných sekcí doktorské vědecké konference Think Together 2021. Účast na konferenci je povinna pro všechny doktorandy Provozně ekonomické fakulty v prezenční i kombinované formě studia. 

Doktorská vědecká konference se bude konat 1. února 2021.

Podrobnější informace o průběhu konference můžete nalézt na stránkách tt.pef.czu.cz.

Posláním konference je podpořit a inspirovat studující v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze. Cílem konference je umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky své činnosti a získat tak kvalitní zpětnou vazbu na svou dosavadní práci. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu