Doktorská vědecká konference PEF Think Together 2019

Dne 4. 2. 2019 proběhla na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze doktorská vědecká konference Think Together 2019. Plenárního jednání konference se zúčastnilo cca 100 doktorandů, školitelů a dalších akademických pracovníků fakulty.

V rámci plenárního jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže "Cena děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2018" a představeny vítězné práce. Na prvním místě se umístila práce „Estimation of International Tax Planning Impact on Corporate Tax Gap in the Czech Republic“, kterou za autorský kolektiv prezentoval Ing. Jan Rohan, doktorand katedry obchodu a financí. Druhé místo získala práce „Odhad Hurstova exponentu v časových řadách denních výnosů akciových indexů“ Ing. Pavla Srbka z katedry ekonomických teorií a příspěvek umístěný na třetím místě „Development of employees’ evaluation and motivation systems in Czech NGO“ za autorky z katedry psychologie prezentovala Ing. Andrea Štolfová.

Poté následovalo jednání v odborných sekcích konference. Sekci Podniková a odvětvová ekonomika moderovala prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., odbornou sekci Management vedl doc. Ing. Macák, Ph.D., sekci Regionální a sociální rozvoj moderovali doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. a Ing. Jakub Husák, Ph.D. Sekci Informační management předsedal doc. Ing. Artnošt Veselý, CSc. a sekci Systémové inženýrství prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. V odborných sekcích konference bylo prezentováno celkem téměř 70 vědeckých článků nebo přehledových studií. Po prezentaci článku autorem předseda sekce shrnul oba oponentské posudky a následovala odborná diskuse s cílem pomoci autorovi uplatnit prezentovaný článek ve vědeckém časopise (v případě vědeckých článků), případně upozornit na problematická místa v designu výzkumu (v případě přehledových článků).

Z konference nevychází sborník ani jiný typ oficiální publikace; hlavním přínosem konference pro autory je kolegiální recenze a diskuse k prezentovaným článkům. Autoři tak mají možnost publikovat vylepšené práce v časopisech nebo na konferencích, aniž by se dopouštěli opakovaného publikování téže práce. Konference je rovněž významná pro nově přijaté doktorandy, kteří si tak poprvé, ve známém kolektivu a na domácí půdě, mohou vyzkoušet, jak probíhá vědecká konference a recenzní řízení. Dostane se jim připomínek k jejich příspěvku a také k prezentaci jejich vědecké práce.

Posláním konference je podpořit a inspirovat studující v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze při jejich odborné práci. Cílem konference je umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky jejich práce a zprostředkovat na tuto jejich práci kvalitní zpětnou vazbu. Konference Think Together 2019 toto poslání beze zbytku naplnila.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.