Den otevřených dveří PEF 2021

AKTUALIZOVÁNO! 

Provozně ekonomická fakulta v Praze (PEF) otevírá své dveře v pátek 12. 11. 2021 všem zájemcům o studium v akademickém roce 2022/2023.

Přijďte se podívat na jedinečný kampus a zjistit vše o studiu, které vám na PEF nabízíme. Na vaše dotazy budou připraveni odpovídat naši studenti, kteří vám pomohou s volbou studijního programu a rádi vám předají své zkušenosti se studiem. Na možnosti zahraničních výjezdů se budete moct zeptat zástupců zahraničního oddělení.

Den otevřených dveří probíhá od 9:00 do 13:00 v prostorách PEF ČZU v Praze na adrese Kamýcká 129, Praha - Suchdol.

Program:

10:00  Beseda se zástupci fakulty o studijních programech a studiu na PEF - posluchárna E I, E II a E III.
11:00  Organizovaná procházka fakultou a areálem České zemědělské univerzity.
12:00  Beseda se zástupci fakulty o studijních programech a studiu na PEF - posluchárna E I, E II a E III.
13:00  Organizovaná procházka fakultou a areálem České zemědělské univerzity.

Jak se k nám dostanete?

MHD: Z centra Prahy je nejrychlejší trasa metrem A do stanice Dejvická, odkud navazují autobusy č. x107 nebo 147 jedoucí na Suchdol. Ze zastávky Zemědělská univerzita se lze snadno dostat přes nejbližší křižovatku pěšky do areálu ČZU a podle navigační tabule dojít až k budově Provozně ekonomické fakulty.

Autem: Kamýcká 129, Praha - Suchdol. 

Podmínky pro vstup do budovy PEF v rámci Dne otevřených dveří

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech ČZU mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Při vstupu bude nutné prokázat se:

  • potvrzením poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 24 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 72 hodinami, nebo
  • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Další články v rubrice

English ☰ Menu