Cyklus přednášek odborníků z praxe v oblasti ICT (LS 2017/2018)

Katedra informačních technologií pořádá v LS 2017/2018 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí. Studenti si mohou vybrat celkem z deseti přednášek, z toho jsou dvě v anglickém jazyce. 

Cyklus přednášek běží od 28. února 2018 vždy ve středu od 15:45 do poloviny května 2018 v posluchárně EIV, kapacita je omezena (cca 65 míst).

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 20. února 2018 prostřednictvím webu katedry. Formuláře pro registraci a seznam přednášek spolu s dalšími informacemi jsou k dispozici na stránkách katedry informačních technologií.