Podání přihlášky ke studiu

Březnový termín promocí PEF je zrušen

Na základě rozhodnutí vedení univerzity byly v celém areálu ČZU v Praze nejméně do konce března zrušeny všechny hromadné akce a mezi ně patří i promoce. Pro absolventy PEF, kteří vykonali státní zkoušku v únoru 2020, je březnový termín promocí zrušen.
Absolventi bakalářského i magisterského studia, kteří byli na tento termín promocí přihlášeni, mají níže uvedené možnosti řešení této mimořádné situace:


A. písemnou formou (e-mail, pošta) se odhlásí z termínu promoce a požádají si o vrácení poplatku za promoci, diplom jim bude vydán na Studijním oddělení PEF u příslušné studijní referentky v úředních hodinách, náhradního termínu promoce se již nebudou účastnit,
B. zůstanou dále přihlášeni na promoci, diplom zůstává do náhradního termínu promoce na studijním oddělení, tuto skutečnost dají písemnou formou na vědomí své studijní referentce, ve výjimečných případech lze diplom zapůjčit do dne konání promoce.

Náhradní termín promoce bude stanoven v závislosti na celkovém vývoji bezpečnostní situace. Nejpravděpodobněji se v tuto chvíli jeví možnost konání promoce v řádně vyhlášeném termínu promocí PEF v červnu 2020 (15. – 21. 6. 2020).
Vedení univerzity i fakulty situaci neustále sledují. Pokud se objeví nové skutečnosti, krizový štáb je připraven neprodleně rozhodnout po dohodě s hygienickou stanicí a smluvním lékařem o dalších krocích.

Další články v rubrice

English ☰ Menu