Podání přihlášky ke studiu

Jaký byl listopadový Den otevřených dveří 2019?

 

Listopadový Den otevřených dveří se i letos těšil velkému počtu návštěvníků. Provozně ekonomická fakulta 22. 11. 2019 opět otevřela své dveře všem zájemcům o studium v akademickém roce 2020/2021. Návštěvníci si prohlédli univerzitní areál, zázemí fakulty a získali důležité informace o studiu na PEF nejen na besedě s děkanem fakulty. Pro zodpovězení svých dotazů hojně využívali možnost zeptat se našich současných studentů, kteří jsou zapojeni v rámci již osvědčené kampaně Zeptej se pefáků!
Uchazeče o studium zaujal také nový studijní program Inovativní podnikání, který úspěšně odstartoval v letošním akademickém roce. Velký zájem byl i o vyzkoušení si 3D brýlí s virtuální realitou, kdy si účastníci mohli zahrát dvě originální hry Huuunt them all! a Huhni! vytvořené pracovníky SIS PEF přímo v Laboratoři virtuální reality na PEF.

Autor fotografií: Marie Hendrychová

Další články v rubrice

English ☰ Menu