Unikátní laboratoře

LABORATOŘ PRO STUDIUM LIDSKÉHO CHOVÁNÍ (HUBRU) T220, T221

HUBRU (Human Behavior Research Unit) je specializované pracoviště fakulty, které tvoří dvě laboratoře - Kolaborativní laboratoř použitelnosti a Laboratoř virtuální reality. Základní technologií Laboratoře virtulní reality je tzv. CAVE, dále pak laboratoř disponuje několika náhlavními sadami HTC Vive, pro virtuální realitu. V Laboratoři použitelnosti je možné díky jedinečné architektuře sledovat až 10 testovaných jedinců najednou. Součástí laboratoří jsou mobilní sety pro měření biometrických údajů a eye tracking. 

    Laboratoř virtuální reality - CAVE

 
LABORATOŘ SÍŤOVÝCH A INTERNETOVÝCH TECHNOLOGIÍ (LSIT) D326

LSITLSIT

Specializovaná počítačová laboratoř pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů zaměřená na síťové a internetové technologie. Je využívána především v oblasti standardní výuky (předměty Počítačové sítě, Internetové technologie, Webdesign, Značkovací jazyky, Elektronický obchod a podnikání, apod.) a dále ve  specializovaných kurzech CISCO CCNA  (Cisco Certified Network Associate)  - CISCO CCNA R&S 1 až CISCO CCNA R&S 4. Laboratoř je také certifikována v rámci akreditovaného střediska CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced.

 

LABORATOŘ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ E223

Laboratoř disponuje výukovými sety zařízení pro IoT, díky nimž je realizována praktická výuka sestavení plně funkčních řešení projektů jak z oblasti průmyslu, tak i z oblasti spotřebitelského IoT. Laboratoř je dále vybavena HW pro virtuální realitu, který slouží k výzkumu a vývoji nových aplikací.

LMIT, sety pro VR HTC Vive   LMIT, set pro tvorbu řešení v rámci IoT

 
LABORATOŘ UMĚLÉ INTELIGENCE A ZPRACOVÁNÍ VELKÝCH DAT E341

Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých datLaboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat

Laboratoř nabízí moderní scale out řešení pro uložení a zpracování velkého množství dat. SW řešení umožňuje velmi pokročilé analýzy dat a jejich prezentace, jako jsou např. analýzy multispektrálních a hyperspektrálních dat, Linked Open Data, temporálních dat, textů, satelitních a leteckých snímků, management senzorových dat, dat ze strojů, podnikových dat, 2D a 3D vizualizace, vizualizace časových řad, datový reporting apod. Specializovaný SW dále slouží pro numerické výpočty a simulaci neuronových sítí a také pro automatizované testování aplikací.

 

LABORATOŘ GIS A IOT E333

Laboratoř pro GIS umožňuje monitoring, analýzy a zpracování dat v oblasti zemědělství a životního prostředí se zaměřením na oblasti precizního zemědělství a podpory rozhodování, návrhu a analýzy opatření s cílem zefektivnění produkce a ochrany životního prostředí včetně analýzy dlouhodobého vývoje stavu půdy a vodohospodářských poměrů. Je vybavena také IoT kity pro Smart Farming a umožňuje jak reálné nasazení těchto kitů, tak i výrobu a implementaci senzorových částí přímo dle konkrétních potřeb.

 

 

Podrobnější informace o laboratořích naleznete na stránkách Katedry informačních technologií nebo na stránkách Střediska informačních služeb.

Aktualita Vizuál

Další články v rubrice

English ☰ Menu