• Prezenční forma studia

    Prezenční studenti tvoří největší počet zapsaných studentů na Provozně ekonomické fakultě. Studenti prezenční formy studia mají veškeré studentské výhody.
  • Kombinovaná forma studia

    Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního (dálkové studium) vzdělávání. Tato forma je vhodná jako studium při zaměstnání.
  • Celoživotní vzdělávání

    Kurzy CŽV nabízejí studium v konzultačních střediscích. Provozně ekonomická fakulta dále nabízí také anglické CŽV a U3V.