Volba povinně volitelných komplexních předmětů SZZ pro LS 2021/2022 - pro studenty 1. roč. programů PAEN a PAAN kombinovaného studia

Internetová adresa pro volbu předmětů: http://is.czu.cz - Portál studenta > Reg./Zápisy

Studenti postupující do letního semestru 1. ročníku programu: Studenti volí:
 PAEN

Dva předměty povinně volitelného komplexního předmětu SZZ z nabídky pro tento program

 PAAN

Dva předměty povinně volitelného komplexního předmětu SZZ z nabídky pro tento program

Konec prvního kola volby volitelných předmětů je 31. října 2021.

Seznamy neotevřených předmětů budou zveřejněny po uzavření prvního kola (UIS)

Přehledy volitelných předmětů včetně kódů jsou k dispozici v UIS. Celkové studijní plány programů naleznou studenti na ZDE.

Druhé kolo volby předmětů: 8. – 14. listopadu 2021
V tomto kole volí pouze studenti, kterým nebyl v prvním kole otevřen zvolený předmět. Seznamy neotevřených předmětů budou zveřejněny po uzavření prvního kola (UIS).

Důležitá upozornění:

Předměty je nutné volit v určeném termínu a uvážlivě. Pokud si student volitelné předměty nezvolí v prvním kole, mohou mu být předměty přiřazeny administrativně bez možnosti vlastního výběru. Počet studentů na předměty není omezen. Není tudíž nutné volit předměty ihned po otevření aplikace.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu