Pokyny pro končící ročníky - SZZ v únoru 2022

Studenti, kteří budou konat státní zkoušku v únoru 2022, musí splnit následující podmínky:

1. Odevzdat práci do 30. 11. 2021

Student odevzdá v IS ČZU elektronickou verzi práce a případně další přílohy. Po přihlášení do IS.CZU.cz přejde na Portál studenta, kde zvolí v daném studijním oboru Závěrečná práce (obrázek knihy). Nejdříve vloží abstrakt (souhrn) a klíčová slova k práci do systému přes Vložit doplňující informace zvlášť v českém i anglickém jazyce. Dále lze obdobně nahrát soubory své práce prostřednictvím Vložit práci a přílohy. Elektronická verze závěrečné práce v čitelném formátu PDF bude obsahovat v jednom souboru kompletní text práce, který bude shodný s tištěnou verzí závěrečné práce (tedy včetně tištěných příloh). Maximální velikost souboru závěrečné práce je 50 MB a celková velikost příloh je omezena na 200 MB. Do přílohy může případně nahrát vytvořený software, audiovizuální soubory, datové přílohy a jiné. Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem „Odevzdat závěrečnou práci“ v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání). Elektronická verze musí být studentem odevzdána do 30.11.2021. Tištěnou verzi práce v pevné vazbě ve dvou výtiscích v českém jazyce (anglických oborů v jazyce anglickém) odevzdá student v den konání státní závěrečné zkoušky tajemníkovi komise. Zároveň s prací budou odevzdány 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace).

Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia.

2. Přihlásit se v IS od 1.  - 31. 12. 2021 ke státní zkoušce a zkontrolovat své osobní údaje

Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor, pouze vybrané programy Ing. studia). Vše na http://is.czu.cz.

3. Splnit všechny předepsané studijní povinnosti a na studijní oddělení odevzdat podepsaný výpis známek z IS (jednostranný tisk, na šířku) v termínu do 24. 1. 2022. 

Termín odevzdání výpisu známek na studijní oddělení je závazný pro zařazení studenta k SZZ, po tomto termínu již zařazení není možné.

4. Termín SZZ
Státní závěrečné zkoušky 1. - 4. 2. 2022.
  • rozpis na jednotlivé dny bude zveřejněn v IS do 31. 1. 2022 (http://is.czu.cz). 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.