Pokyny pro končící ročníky k organizaci závěru studia

Studenti, kteří budou konat státní zkoušku v únoru 2021, musí splnit následující podmínky:

1. Odevzdat BP, DP do 30. 11. 2020

Student odevzdá v IS ČZU (http://is.czu.cz) elektronickou verzi práce a případně další přílohy. Po přihlášení do IS.CZU.cz přejde na Portál studenta, kde zvolí v daném studijním oboru Závěrečná práce (obrázek knihy). Nejdříve vloží abstrakt (souhrn) a klíčová slova k práci do systému přes Vložit doplňující informace zvlášť v českém i anglickém jazyce. Dále lze obdobně nahrát soubory své práce prostřednictvím Vložit práci a přílohy. Elektronická verze závěrečné práce v čitelném formátu PDF bude obsahovat v jednom souboru kompletní text práce, který bude shodný s tištěnou verzí závěrečné práce (tedy včetně tištěných příloh). Maximální velikost souboru závěrečné práce je 50 MB a celková velikost příloh je omezena na 200 MB. Do přílohy může případně nahrát vytvořený software, audiovizuální soubory, datové přílohy a jiné. Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem „Odevzdat závěrečnou práci“ v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání).

Elektronická verze musí být studentem odevzdána do 30. 11. 2020. Tištěnou verzi práce v pevné vazbě ve dvou výtiscích v českém jazyce (anglických oborů v jazyce anglickém) odevzdá student v den konání státní závěrečné zkoušky tajemníkovi komise. Zároveň s prací  budou odevzdány 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace).

Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia.

2. Přihlásit se v IS od 1.  - 31. 12. 2020 ke státní zkoušce a zkontrolovat své osobní údaje

Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor, pouze vybrané programy Ing. studia). Vše na http://is.czu.cz.

3. Splnit všechny předepsané studijní povinnosti a odevzdat výpis známek z IS v termínu do 24. 1. 2021

Termín odevzdání výpisu známek na studijní oddělení je závazný pro zařazení studenta k SZZ, po tomto termínu již zařazení není možné.

 
4. Státní závěrečné zkoušky: 2. - 5. 2. 2021

Přiřazení studenta na termín bude zveřejněno v IS do 31. 1. 2021 (is.czu.cz).

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.