Pokyn k přerušení výuky

Aktualizováno dne 20. 3. 2020 - změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

V souladu s aktuálními nařízeními o zrušení kontaktní výuky sdělujeme, že až do odvolání tohoto nařízení platí pro všechny formy bakalářského i magisterského stupně studia následující:

  • hlavní výuka bude přenesena do prostředí Moodle
  • komunikace s vyučujícími bude probíhat elektronicky (e-mail, chat v rámci konkrétního předmětu v Moodle)
  • vzhledem k situaci se mohou změnit i podmínky dosažení zápočtu konkrétního předmětu - sledujte prosím jednotlivé předměty v Moodle
  • stanovení podmínek včetně přizpůsobení výukových metod je plně v gesci garanta konkrétního předmětu a pověřeného pedagoga
  • termín pro odevzdání elektronické verze BP do UIS byl prodloužen do 23. 3. 2020
  • termín pro odevzdání elektronické verze DP do UIS byl prodloužen do 6. 4. 2020
  • tištěné verze BP/DP budou studenti odevzdávat v den konání státní závěrečné zkoušky viz Rozhodnutí rektora 9/20 - Úprava podmínek při odevzdávání závěrečných prací
  • budova Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze bude od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena - včetně Testovacího centra

V současné době nám restriktivní opatření neumožňují ani zkoušení studentů, což aktuálně postihuje především studenty Konzultačních středisek PEF. V konzultačních střediscích bude naplánovaná výuka probíhat formou samostudia prostřednictvím Moodle s tím, že zkoušení jednotlivých předmětů proběhne po skončení omezujících opatření. Vzhledem k situaci předpokládáme následné rozložení termínů zkoušek tak, aby bylo možné penzum učiva zvládnout.

U studentů denní formy studia a kombinované formy vyučované v rámci areálu ČZU v Praze předpokládáme vypsání zkouškových termínů standardním způsobem v průběhu zkouškového období.

Za této mimořádné situace předpokládáme maximální vstřícnost všech stran zúčastněných na výuce. Po odvolání opatření se budeme snažit o doplnění kontaktní výuky v rozsahu, který bude možný. Hlavní váha studia v tomto semestru však bude spočívat na odpovědnosti studenta a jeho přístupu k samostudiu. Věříme však, že i přes složitou situaci se podaří semestr úspěšně zvládnout.

V případě dalších změn či opatření vás budeme neprodleně informovat, sledujte prosím svůj školní e-mail, webové stránky fakulty a především jednotlivé předměty v Moodle.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.