Doktorské studium na PEF

 
9. dubna se na fakultě uskutečnilo setkání se zájemci o doktorské studium, které uspořádalo oddělení vědy a výzkumu PEF ČZU. Základem schůzky byla prezentace proděkana pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milana Houšky, Ph.D., který představil celkový systém doktorského studia na fakultě a možnosti podpory při studiu. Také zde zaznělo, že od akademického roku 2019/2020 v rámci získané akreditace na fakultě vzniká nový program “Systémové inženýrství a informatika”. Vedoucí oddělení, Ing. Ladislav Šána, doplnil informace týkající se přijímacího řízení a studijních povinností.
 
Schůzky se zúčastnili i zástupci jednotlivých doktorských studijních programů, kteří se podělili se zájemci o své zkušenosti a zdůraznili výhody studia na PEF, mezi které patří zapojení do výzkumných a vzdělávacích aktivit, stáže v zahraničí, či podpora vzdělávání doktorandů.
 
Zájemci mohou do 30. dubna podat přihlášku k doktorskému studiu přes UIS. Další náležitosti spojené s podáním originálů dokumentů lze řešit s oddělením vědy a výzkumu podle stanoveného harmonogramu. Přijímací řízení se uskuteční 12. června. Detailní informace o podmínkách přihlášení a rámcových tématech lze najít na stránkách PEF ČZU.   
 
Autorka článku připravila o trochu rozsáhlejší informaci také na webu smat.se.
 
 Autorka článku: Naděžda Firsová
 

Další články v rubrice

English ☰ Menu