Apply for study

TA ČR - 3. veřejná soutěž Prostředí pro život

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
22.07.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ve třetí veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo zaměřena na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

 

Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

 

Obcím a krajům, resp. obecním a městským úřadům, magistrátům a krajským úřadům stačí jen potvrdit, že mají o výsledky konkrétního projektu zájem, a že je budou využívat při výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí, případně se mohou do řešení přímo zapojit.

  

Výše dotace: max.12 mil. Kč na jeden projekt

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 % (nerozlišují se ostatní veřejné a neveřejné zdroje)

Předkládání projektových žádostí do: 22. 7. 2020

Doba řešení: 12–36 měsíců

Zahájení řešení projektů: nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 7. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 30. 6. 2024

 

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu