Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
INTER-ACTION Česká republika – Izrael MŠMT
Program Théta TA ČR
Program Aplikace – Výzva IV MPO
Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Ostatní
Operační program Zaměstnanost 2014–2020 (ESF) Výzva č. 045: Integrované územní investice (ITI) MPSV
Inovační poptávka veřejného sektoru II MHMP
2020–SC5–2018-2019-2020 Horizont 2020 (Evropská komise) CALL: Greening the Economy in Line with the Sustainable Development Goals (SDGs) EK
H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT EK
Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III MHMP
H2020–BG–2018-2020 CALL: Blue Growth EK
H2020–RUR–2018-2020 Call: Rural Renaissance Ostatní
H2020–SFS–2018-2020 Sustainable Food Security EK
75. výzva: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže MŽP
Visegrad Grants Visegrad
Visegrad+ Grants Visegrad
Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání MHMP
H2020 – MSCA-ITN-2018 MSCA - Innovative Training Networks (ITN) EK
66. výzva: Podpořit preventivní protipovodňová opatření MŽP
74. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Ostatní
Grants for Fellowships (CIMO) Ostatní
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví MPO
Program Inovační vouchery – Výzva II MPO
Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II MPO
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MŠMT
Visegrad Fund – Visegrad University Studies Grant Visegrad
Program AKTION Česká republika – Rakousko (Dům zahraničních služeb) Stipendia pro vysokoškolské učitele Ostatní
Program Aplikace – Výzva IV MPO