Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
EXPRO PROJEKTY GA ČR
OP ŽP 100. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie MŽP
Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu MŽP
Grants for Fellowships (CIMO) Ostatní
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva VI MPO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovační vouchery – Výzva III Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení MPO
Program Interreg V-A ČR – Polsko MMR
Program INTERREG V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika MMR
OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze MPSV
OP ŽP 98. výzva: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech MŽP
OP Zaměstnanost - Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře MPSV
OP Zaměstnanost 2014–2020 (ESF) Výzva č. 045: Integrované územní investice (ITI) MPSV
Horizont 2020 - WIDESPREAD-03-2018 - Twinning EK
OP Praha – Pól růstu ČR Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III MHMP
Horizont 2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2018 EK
LIFE EK
Společný podnik Bio-Based Industries (JU BBI) EK
OP Praha – Pól růstu ČR Energetické úspory v městských objektech - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie MHMP
Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2019–2020 MŠMT
OP Praha – Pól růstu ČR Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II MHMP
Inter-Vector, veřejná soutěž LTV19 ve výzkumu, vývoji a inovacích MŠMT
Program ÉTA 2. veřejná soutěž TA ČR
Strategic Grants Visegrad
Visegrad Grants Visegrad
Visegrad+ Grants Visegrad
Společné česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2019 - 2020 MŠMT
Společné česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2019 – 2020 MŠMT