Apply for study

TA ČR – 2. veřejná soutěž DELTA 2

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.07.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe
a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik se sídlem v ČR.

 

Výše podpory na jeden projekt: není stanovena

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 76 %

Předkládání projektových žádostí do: 15. 7. 2020

Doba řešení: 12 - 36 měsíců

Zahájení řešení projektů: nejdříve 1.1.2021 a nejpozději 1.6.2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 5. 2024

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu