Daniel Máca

Daniel MácaVedoucí oddělení Policie ČR

Jako absolvent PEF ČZU v Praze v roce 2004 jsem dostal možnost, abych se krátce zamyslel nad oblastí působení PEF ve spolupráci s Policií České republiky, kde konkrétně působím jako vedoucí oddělení Praha 1 - Místní oddělení Holešovické nádraží.

Upřímně řečeno, přes můj osobní pokus zjistit nějaké statistické údaje, kolik příslušníků policie v různých formách studia absolvovalo naši Alma Mater, tak mohu říci, že stávající informační systémy tyto údaje neobsahují. Jsem tedy odkázán na svůj vlastní odhad a na osobní informace, které se ke mně dostaly jak ze samotného sídla školy, tak z jednotlivých konzultačních středisek v Chebu, Hradci králové, Klatov a dalších. Mohu tedy pouze konstatovat, že ve všech uvedených střediscích se připravovalo na svou profesi nezanedbatelné množství policistů.

Pro nás  příslušníky Policie České republiky bylo důležité, že před více jak deseti lety byl zřízen obor VSRR, tedy veřejní správa a regionální rozvoj, který pro pracovníky policie byl plně užíván jako obor rozšiřující strukturu odborných znalostí. Totéž lze ovšem říci o oborech PAA a PAE, kde absolventi z řad policie nacházejí úspěšné uplatnění zejména v oblasti ekonomické kriminality či problematiky informačních systémů.

Při vlastním zamyšlení bych chtěl subjektivně, přesto s pokusem o jistou míru objektivity, konstatovat několik následujících poznatků:

  • Širokospektré studium na PEF pro nás nebylo zcela jednoduchou záležitostí a já i mí kolegové jsme museli vynakládat pokud možno maximální úsilí nezbytné pro úspěch v jednotlivých odborných předmětech.
  • Přístup jednotlivých odborných kateder je nutné vysoce ocenit, neboť při zadávání témat bakalářských a diplomových prací byla soustavně volena témata vztahující se k naší profesi a to ať už šlo o problémy analýzy stínové ekonomiky, krizového managementu, logistiky, tvorbu disponibilních mobilních rezerv, řízení integrovaných záchranných systémů apod.

V návaznosti na ekonomické předměty a kvantitativní metody potom jako absolvent PEF musím říci, že jsme dostali strukturovaný logický základ širokospektrého poznání. Na základě dostupných informací musím rovněž ocenit i snahu PEF v dnešní frekventované oblasti tzv. celoživotního vzdělávání kde na PEF funguje úspěšný pilotní projekt zaměřený na tento přístup.

Jestliže heslem Policie České republiky je pomáhat a chránit, nelze jej plně realizovat bez dostatečné kvalifikace v obecném spektru teoretického a praktického poznání. Z tohoto hlediska, a evidentně nemluvím jen za sebe, jsem vděčný PEF ČZU v Praze, že studiem na této škole mi bylo umožněno vytvořit si vlastní všeobecnou poznatkovou bázi, která mi významně napomáhá k plnění náročných úkolů Policie České republiky.

Další články v rubrice

English ☰ Menu