Volba volitelných předmětů LS 2019/2020 pouze pro 1. ročníky vybraných programů a oborů prezenčního studia

Předměty se volí v Univerzitním informačním systému (UIS).
(Po přihlášení -> Portál studenta -> v tabulce sloupec Reg./Zápisy).

  • První kolo volby volitelných předmětů pro letní semestr akademického roku 2019/2020 pro studenty 1. ročníků vybraných oborů prezenčního studia bude spuštěno od 28. října 12:00 do 3. listopadu 2019 23:59.
Studenti postupující do letního semestru 1. ročníku oboru Studenti volí
PaEP a PaAP - bakalářské studium Jeden volitelný předmět
PaEN Jeden předmět povinně volitelného komplexního předmětu SZZ + jeden volitelný předmět
PaAN Jeden předmět povinně volitelného komplexního předmětu SZZ + dva volitelné předměty
INFON Dva předměty povinně volitelného komplexního předmětu SZZ + jeden volitelný předmět
SYIN, PRNP, VSRRNP
Jeden volitelný předmět
EMN Dva předměty povinně volitelného komplexního předmětu SZZ

 

Studenti oborů EADAN, INFOAN a BAN volitelné předměty nevolí. Studenti programu HKSNP volí projekt mimo IS v závislosti na tématu diplomové práce.

Přehledy volitelných předmětů včetně kódů jsou k dispozici v příložených souborech nebo ve Studijních plánech pro akademický rok 2019/2020 (ke koupi v Reprografickém studiu PEF) a v UIS. Správnost volby lze konzultovat s referentkou Studijního oddělení PEF.

  • Druhé kolo volby předmětů: 11. – 17. listopadu 2019

V tomto kole volí pouze studenti, kterým nebyl v prvním kole otevřen zvolený předmět. Seznamy neotevřených předmětů budou zveřejněny po uzavření prvního kola (nástěnky, www.pef.czu.cz).

Důležitá upozornění:

Předměty je nutné volit v určeném termínu a uvážlivě. Pokud si student volitelné předměty nezvolí v prvním kole, mohou mu být předměty přiřazeny administrativně bez možnosti vlastního výběru. Počet studentů na předměty není omezen. Není tudíž nutné volit předměty ihned po otevření aplikace.

Více informací naleznete po přihlášení do UIS.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu