Harmonogram promocí PEF 22. a 23. 3. 2018

INŽENÝŘI
čtvrtek, 22. března 2018
BAKALÁŘI
pátek, 23. března 2018
 9:00   11:00  13:00  15:00  17:00  8:30  10:00  11:30

PaAN

VSRRN

SYIN

PaEN

 EADN

HKSN

INFON

INFOKN

PRN

PaEKN

PaAKN

VSRRKN

Šumperk

VSRRKN

Klatovy

Litoměřice

SÚ-Tábor

VSRRKN HK+M+J

PaAHKN

EMN, BAN

EADAN

INFOAN

VSRR

PaA

INFO

BA

EM

INFOA

PaE

SYI

HKS

PaEK

INFOK

VSRRK

střediska
K inženýrské promoci se absolventi dostaví ve společenském oděvu k Aule ČZU v Praze jednu hodinu před stanoveným časem. V tomto čase proběhne nácvik promoce. Při pozdějším příchodu nebude absolvent k promoci zařazen. K bakalářské promoci se absolventi dostaví ve společenském oděvu k Aule ČZU v Praze půl hodiny před stanoveným časem.

 

Do Auly ČZU v Praze není povolen vstup dětem ve věku do pěti let.

Soubory ke stažení