Harmonogram promocí PEF 22. a 23. 3. 2019

INŽENÝŘI - pátek 22. března 2019 BAKALÁŘI - sobota 23. března 2019
 9:00   11:00  13:00  15:00 9:00  11:00  13:00

PaAN

HKSN

INFON

SYIN

PRN

 

PaEN

VSRRN

BAN

EMN

INFOAN

 

PaEKN

PaAKN

PaAHKN

INFOKN

VSRRKN

Most,HK

 

VSRRKN

Klatovy

Litoměřice

SÚ-Tábor

Jičín

Šumperk

 

 

PaA

 

PaE

VSRR

SYI

HKS

 

VSRRK

střediska

PaEK

INFOK

INFO

BA

EM

INFOA

K  promoci se absolventi dostaví ve společenském oděvu do kongresového sálu SIC ČZU v Praze jednu hodinu před stanoveným časem. V tomto čase proběhne nácvik promoce. Při pozdějším příchodu nebude absolvent k promoci zařazen.

 

Do sálu není povolen vstup dětem ve věku do pěti let.