Nový studijní program Světová ekonomika

 

 
 
Přihlášky podávejte do 30. 4. 2020!

Provozně ekonomická fakulta otevřela nový magisterský studijní program zaměřený na světovou ekonomiku, zejména na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic, vztahů mezi regiony, formování vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí na úrovni států, skupin zemí a regionů a v neposlední řadě je kladen důraz na porozumění transformačním procesům v kontextu otevřené ekonomiky. Cílem studijního programu je vybavit studenty nejnovějšími znalostmi a dovednostmi z oblasti globální, regionální a potažmo národní ekonomiky. 

Více informací naleznete na stránkách programu Světová ekonomika.

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu