Harmonogram PEF ZS 2018/2019

Důležité termíny ZS - pedagogická činnost

akademický rok 2018/2019

 

Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia 27. září 2018, SIC ČZU v Praze
Zápis do rozvrhu na zimní semetr 24. – 30. září 2018
Zahájení výuky v zimním semestru 1. října 2018
Žádost o uznání předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Zahájení výuky studentů kombinovaného studia PEF

12. října 2018 posluchárny a učebny ČZU, podle rozvrhu KS

Volba volitelných předmětů pro letní semestr 1. kolo – 1. ročníky (pouze některé obory)

29. října – 4. listopadu 2018

Volba témat DP 1. navazující ročníky 19. – 30. listopadu 2018
Odevzdání BP a DP (SZZ únor)

30. listopadu 2018

Celkový přehled termínů zkoušek za ZS

od 3. prosince 2018

Volba témat BP 2. bakalářské ročníky

3. – 14. prosince 2018
Zápočtový týden 17. – 21. prosince 2018
Ukončení výuky v ZS 21. prosince 2018
Vánoční prázdniny 24. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Zkouškové období v ZS 3. ledna  - 10. února 2019
Dny otevřených dveří ČZU v Praze 23. listopadu 2018, 25. – 26. ledna 2019, 22. 3. 2019
Státní závěrečné zkoušky 5. – 8. února 2019
Zahájení výuky v LS 11. února 2019

Soubory ke stažení