Harmonogram ZS 2017/18

Důležité termíny ZS - pedagogická činnost

akademický rok 2017/2018

Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia 26. září 2017, Aula ČZU v Praze
Zápis do rozvrhu na zimní semestr

25. září – 1. října 2017

Zahájení výuky v zimním semestru 2. října 2017
Žádost o uznání předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v ZS
Zahájení výuky studentů kombinovaného studia PEF

13. října 2017 posluchárny a učebny ČZU, podle rozvrhu KS

Volba volitelných předmětů pro letní semestr 1. kolo – 1. ročníky

(pouze některé obory)

30. října – 5. listopadu 2017

Volba témat DP 1. navazující ročníky 20. listopadu – 1. prosince 2017
Celkový přehled termínů zkoušek za ZS

od 4. prosince 2017

Volba témat BP 2. bakalářské ročníky

4. – 15. prosince 2017

Zápočtový týden 18. – 22. prosince 2017

Ukončení výuky v ZS

 22. prosince 2017
Vánoční prázdniny  25. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Zkouškové období v ZS  3. ledna  - 11. února 2018
Dny otevřených dveří ČZU v Praze  24. listopadu 2017, 19. – 20. ledna 2018, 23. března 2018

Státní závěrečné zkoušky

6. – 9. února 2018  
Postupové př. zkoušky v bakalářském studiu – střediska PEF

9. února 2018

Zahájení výuky v LS

12. února 2018

 

Soubory ke stažení

Aktualita