Harmonogram LS 2017/18

Důležité termíny LS - pedagogická činnost

akademický rok 2017/2018

 

Zápis do rozvrhu na letní semetr 5. - 11. února 2018
Zahájení výuky v letního semestru 12. února 2018
Žádost o uznání předmětu (včetně uznání zápočtu při opakování předmětu) nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Veletrh pracovních příležitostí

22. února 2018

Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 1. kolo (pouze některé obory a ročníky)

(pouze některé obory)

9. – 15. dubna 2018 (http://is.czu.cz)

Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 2. kolo 23. – 29. dubna 2018 (http://is.czu.cz)
Odevzdání BP

do 15. března 2018 - SZZ květen-červen 2018

Promoce absolventů (SZZ únor)

22. – 23. března 2018

Odevzdání DP do 31. března 2018 - SZZ květen-červen 2018

Zápočtový týden (končící ročníky)

16. – 22. dubna 2018
Ukončení výuky v LS (končící ročníky) 20. dubna 2018
Zkouškové období v LS (končící ročníky) 23. dubna – 14. května 2018
Celkový přehled termínů zkoušek v LS od 16. dubna 2018 (http://is.czu.cz)
Zápočtový týden (nekončící ročníky) 30. dubna - 6. května 2018
Ukončení výuky v LS (nekončící ročníky) 4. května 2018
Zkouškové období v LS (nekončící ročníky) 7. května - 30. června 2018
Rektorský den 15. května 2018
Státní závěrečné zkoušky Bc. 21. května – 1. června 2018
Státní závěrečné zkoušky Ing. 28. května – 8. června 2018
Přijímací zkoušky do bakalářských oborů 11. – 15. června 2018, NT 19. června 2018
Promoce absolventů 18. – 21. června 2018 - inženýrské
21. – 24. června 2018 - bakalářské
Přijímací zkoušky do dvouletých
navazujících magisterských oborů
25. – 29. června 2018
Prázdniny 1. července - 31. srpna 2018
Presemestrální období
Opravné termíny za ZS a LS
1. - 7. září 2018
Zápisy do vyšších ročníků 10. – 21. září 2018
Zahájení akademického roku 2018/2019
předpoklad
1. října 2018

Soubory ke stažení