Areál ČZU

Unikátní areál nabízí studijní, sportovní i relaxační zázemí. Výuka studentů fakulty probíhá pouze v areálu na Suchdole (20 minut z centra Prahy). 

O areálu:

  •    Rozloha areálu: 44 hektarů
  •    Počet fakult: 6
  •    Největší přednáškový sál univerzity: kapacita 400 studentů

 O fakultě:

  •    Největší přednáškový sál fakulty: kapacita 280 studentů
  •    Počet přednáškových místností fakulty (posluchárny): 8
  •    Počet seminárních místností (učebny) na fakultě: 43
  •    Počet oborů na fakultě: 9

Vedle jednotlivých fakult naleznete v areálu kompletní zázemí pro sportovní vyžití (haly, bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty a mnoho dalších).

      

V areálu se nachází Aula (pořádání slavnostních událostí), Menza (stravování studentů), skleníky, pokusné stáje, Libosad, pivovar Suchdolský Jeník.

 

       

Provozně ekonomická fakulta disponuje samostatnou budovou, ve které jsou posluchárny, učebny i prostory určené k relaxaci studentů. Kompletní zázemí doplňují počítačové laboratoře, prostory určené pro specificky typ výuky a reprografické studio.