| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení 2016/2017

Přijímací řízení se řídí § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Pokyny děkana PEF ČZU v Praze a opatřeními děkana, která budou vydána v jeho průběhu.

PEF preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Uchazeč jej má k dispozici na internetové adresePodávání přihlášek na akademický rok 2016/2017 bude možné v období od 15. 12. 2015 12:00 do 31. 3. 2016.

Podání přihlášek na různé obory a formy studia na PEF je povoleno. V případě podání více přihlášek na různé obory PEF je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek 500,- Kč uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude po 31. 3. 2016 vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 
page foot