| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Bakalářské studium

Pokyn děkana k organizaci přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních oborech na PEF v akademickém roce 2016/2017

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů
a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro konání přijímacího řízení
pro akademický rok 2016/2017 na PEF ČZU v Praze.
více ... »

Informace o bakalářském studiu

obecné informace více ... »

Otevírané obory v bakalářském studiu - akademický rok 2016/2017

Otevírané obory v bakalářském studiu - akademický rok 2016/2017

více ... »

Přijímací řízení do bakalářských oborů pro ak. rok 2016/2017

pro absolventy středních škol
více ... »

Základní informace o kombinovaném studiu na PEF ČZU v Praze

Pro akademický rok 2016/2017  PEF nabízí kombinované studium dvou bakalářských oborů - Provoz a ekonomika a Informatika a tří navazujících oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa a Informatika.
více ... »

Literatura pro přípravu k přijímacímu řízení

Literatura pro přípravu k přijímacímu řízení - bakalářské studium
více ... »

Přípravné kurzy AB 2016 PEF

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje různé typy krátkodobých i dlouhodobých  kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
více ... »

Ukázka vzorových testů

Ukázka vzorových testů - přijímací řízení do bakalářských studijních oborů více ... »

Pokyn děkana PEF - Prospěchové stipendium studentů prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017

Pokyn děkana k organizaci přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním oboru vyučovaném v anglickém jazyce Business Administration - samoplátci, ak. rok 2016/17

Maximální počty přijatých studentů do 1. ročníků PEF v ak. roce 2016/2017

V souladu s § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, vedení PEF ČZU v Praze stanovilo maximální počty přijatých studentů do 1. ročníků PEF v akademickém roce 2016/2017.

více ... »

Uplatnění absoventů

Uplatnění absolventů oborů PEF
více ... »
 
page foot